energetische huidverzorging, massage & pedicure

contact

Desirée van den Heuvel
Maastrichterstraat 86
6444 GJ Brunssum
mobiel: 06-12693370
e-mail: info@qibodycare.nl
Facebook: www.facebook.com/qibodycare
KVK: 14043099
De praktijk is op de begane grond en is rolstoel toegankelijk

praktijk3praktijk1praktijk2Desirée-van-den-Heuvel-2praktijk4

Privacyverklaring
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens worden door Qi Bodycare verwerkt met de volgende doelstellingen:
Doelstellingen van de gegevensvastlegging :

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en /of uitnodiging ( afspraak / behandeling, eventuele reactie)
 • Uitvoering geven aan  een opdracht ( behandeling )

Voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen worden de volgende gegevens van u gevraagd:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Medische vragen, medicijngebruik, diabeet, hartpatiënt

Qi Bodycare geeft nooit de door u verstrekte gegevens door aan  derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Uw persoonsgegevens worden door Qi Bodycare opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Qi Bodycare heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Gebruikersnaam+wachtwoord,  regelmatigeback-ups, gebruik van een kluis om uw gegevens te beschermen. U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw eigen gegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft ten alle tijde het recht om een door u gegeven toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.